FAQS

1. Wanneer wordt het schoonmaakprogramma besproken?

Het schoonmaakprogramma wordt met u besproken tijdens de kennismaking door onze schoonmaakmedewerker.

2. Krijg ik een vast toegewezen schoonmaker?

Om personeelswisselingen te voorkomen, worden de werkzaamheden toegewezen aan een vaste kracht die in de loop van de eerste maand zich zal inwerken op de specifieke detail van de werkzaamheden. Tevens hoeft u niet steeds opnieuw tijd te besteden om een nieuw persoon in te werken en weet u wie er in uw pand aanwezig is. Indien noodzakelijk vervangen wij de medewerker door een gelijkwaardige kracht.

3. Mag ik zelf de werktijden bepalen?

De tijden en werkzaamheden worden in overleg uitgevoerd.

4. Hoe is de procedure als er niemand aanwezig is?

Mocht er niemand aanwezig zijn als de werkzaamheden worden uitgevoerd, betekent dit dat de medewerker(st)er van CleanPerfect de sleutels van het bedrijfspand en eventuele alarmcode in beheer krijgt. Uit veiligheidsoverwegingen merken wij deze sleutels met ons eigen codesysteem.

5. Hoe hygiënisch is CleanPerfect?

Hygiëne heeft bij ons topprioriteit. Als schoonmaakbedrijf kennen wij als geen ander het belang van een goede hygiëne. Wij werken altijd met schoon materiaal. Moppen en microvezeldoekjes worden na gebruik grondig gereinigd en waar nodig vervangen. Bovendien scheiden wij schoonmaakmaterialen voor het toilet van die voor de rest van uw pand.

6. Welke materialen gebruiken wij?

Al onze schoonmaakmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en zijn van de hoogste kwaliteit. Hieronder vindt u een lijst: Greenspeed microvezel vlakmop systeem  Microvezel interieurdoekjes, kleur blauw Microvezel sanitairdoekjes, kleur rood Microvezel glasdoekjes Greenspeed stofduster met telescoop arm Stofwisser met wegwerpdoekjes Emmers  Werkborstel Stofzuiger plus 10 stuks stofzuigerzakken Werkhandschoenen Stoffer en blik Zachte zaalveger met steel Ragebol Trap

7. Welke vloeistoffen en merken gebruikt CleanPerfect?

Wij inventariseren bij onze eerste kennismaking welke en de hoeveelheid producten die wij nodig hebben om uw object optimaal te kunnen schoonmaken. CleanPerfect werkt met: Allesreiniger Periodiek sanitairreiniger met ontkalker: Sanpurid Chloor Toiletparfum: Active Duft Bij keukenreiniging: Professionele vetverwijderaar Grasset voor de afzuigkap en keukenapparatuur RVS-olie: Suma Inox van Johnson voor dagelijks onderhoud van de afzuigkap

8. Hoe maken we met elkaar kennis?

Als u tevreden bent over onze offerte, neemt de CleanPerfect schoonmaker contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze eerste kennismaking worden de volgende zaken besproken: Uw gewenste CleanPerfect schoonmaakprogramma De gewenste werktijden De startdatum Inventarisatie schoonmaakmiddelen en -materialen en eventuele bijbestelling.  Overdracht sleutels en alarmcode (inclusief alarmprocedure), indien nodig.

9. Vindt er een evaluatie plaats?

Ja. Wij vinden het belangrijk dat u zo tevreden mogelijk bent en daarom plannen wij regelmatige evaluatiemomenten.

10. We gaan op vakantie. Wat nu?

Dit is het beste moment voor een grote schoonmaak. Tijdens uw afwezigheid gaan wij aan de slag, in overleg met u natuurlijk. Zo komt u terug naar een sprankelend pand. De uren kunnen op nacalculatiebasis worden verrekend.

11. Wanneer kan CleanPerfect beginnen?

Zodra u akkoord bent met de offerte, plannen wij gezamenlijk ons startmoment in.

12. Checkt CleanPerfect de paspoorten en ID’s van haar medewerkers?

Ja. Wij hebben een contract met IDchecker. Zij geven een 100% zekerheidsgarantie af. Bovendien hebben onze CleanPerfect schoonmakers altijd hun identificatiebewijs bij zich. U kunt hier een kopie van maken om zo aan uw wettelijke administratieve verplichtingen te voldoen. Dit is uw verantwoordelijkheid maar wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk.

13. Heeft CleanPerfect een concurrentiebeding?

Ja. Dit sluiten wij af met al onze CleanPerfect schoonmakers.

14. Hoe zit dat met de Stichting MBO Cleaningstage?

Bij CleanPerfect werken wij met de best getrainde mensen. Stichting MBO Cleaningstage is ons eigen MBO opleidingsinstituut. Via praktijk gestuurd onderwijs en I-Learning projecten worden de benodigde kennis en competenties aangeleerd. CleanPerfect Amsterdam is de praktijk biedende organisatie. Stichting MBO Cleaningstage is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het is inschreven in het Register van Erkende MBO opleidingsinstituten onder registratienummer: 30JK De leiding is geregistreerd onder CREBO-nummer: 90440. Onze medewerkers in opleiding hebben altijd naast hun geldige identiteitskaart een pas bij zich van onze MBO Opleidingsinstituut met alle wettelijke informatie over de opleiding welke is opgesteld en goedgekeurd door Advocatenkantoor Vos & De Lange. Het Ministerie van Onderwijs heeft wettelijk vastgelegd dat als basis van de beroepspraktijkvorming er een getekende BeroepsPraktijkVorming-overeenkomst moet zijn welke door drie partijen is getekend: de stagiair, CleanPerfect Amsterdam als leerbedrijf en Stichting MBO Cleaningstage als MBO Opleidingsinstituut. Dit document regelt wettelijk alle zaken met betrekking tot de BPV. Wijzigingen in de wet:Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat er voor asielzoekers die een MBO-opleiding volgen er voor hun beroepspraktijkvorming geen Tewerkstellingsvergunning meer aangevraagd behoeft te worden. Mocht er op de achterkant van een geldig identiteitsbewijs staan “dat de bezitter niet mag werken” en de persoon volgt een opleiding bij een officieel goedgekeurd MBO-Opleidingsschool, dan wordt de beroepspraktijkvorming welke onder verantwoording van CleanPerfect Amsterdam door onze medewerker wordt uitgevoerd niet meer beschouwd als werken. Deze wijzigingen zijn nu in de wet opgenomen.

15. Hoe en wanneer betalen wij CleanPerfect?

Wij brengen onze werkzaamheden in rekening in de maand nadat deze zijn uitgevoerd. Hebben wij in januari bij u schoongemaakt, dan ontvangt u een factuur in februari. DigitaleFactuur.nl verzorgt de facturatie. U onvangt via hen een factuur per e-mail. Deze wordt door CleanPerfect automatisch geïncasseerd Het proces is door de Belastingdienst goedgekeurd. DigitaleFactuur.nl is verplicht door de Belastingdienst de volgende 3 gegevens van u in de factuur op te nemen: 1. K.v.K.-nr.2. BTW-nr.3. Rekeningnummer incl. de tenaamstelling van de rekening Deze gegevens vragen wij bij de start van onze samenwerking.

16. Wie regelt het debiteuren- & incassobeheer?

Wij hebben ons debiteurenbeheer en incasso’s uitbesteed aan Graydon Nederland en hanteren een vriendelijke maar strakke procedure. Bij het overschrijden van de betalingstermijn ontvangt de klant automatisch een herinnering van CleanPerfect om het openstaande factuurbedrag binnen 7 dagen te betalen. In de enkele gevallen waarbij er op dit verzoek geen actie is genomen volgt automatisch een aanmaning. De desbetreffende klant krijgt 7 dagen de tijd om alsnog te betalen. De extra administratieve kosten dit deze aanmaningsprocedure veroorzaakt worden bij de in gebreken gebleven klant in rekening gebracht. Wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan de aanmaning om de factuur binnen 7 dagen te betalen neemt onze afdeling debiteurenbewaking in de persoon van Helga van de Burgwal telefonisch contact op. Zij lost eventuele problemen op en maakt een harde betalingsafspraak met de klant. Wanneer er niet betaald wordt overeenkomst de gemaakte betalingsafspraak dan wordt de zaak overgedragen aan Graydon Nederland, ons incassobureau. Deze stuurt een pre-incasso brief. Wanneer hierop binnen 7 dagen geen actie is genomen, wordt het te incasseren bedrag automatisch in hun incassoprocedure opgenomen. Zij verhogen de te incasseren factuur met de wettelijke rente en hun incassokosten. Mocht de juridische afdeling van Graydon Nederland beslissen om de rechter in te schakelen dan worden de gemaakte proceskosten ook in rekening gebracht. Zie voor verder informatie de website van Graydon Nederland: www.graydon.nl.

17. Is er een W.A. verzekering voor schade?

CleanPerfect neemt het risico op zich van de wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van schadegevallen, welke door onze medewerkers worden veroorzaakt of die ten gevolge van onvoorzichtigheid zijn ontstaan, tot een bedrag van € 2.500.000,00 per geval met een max van €5.000.000,00 op jaarbasis.

18. Hoe is de communicatie geregeld?

Al onze medewerkers en afdelingen bestaande uit: secretariaat, verkoopbinnen- & buitendienst, boekhoud- & facturatie en directie zijn telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: +13 6 245 235 04. Onze professionele telefonistes: Helga of Saskia nemen uw gesprek aan en bepalen wat de beste manier is om uw vragen c.q. opmerkingen te beantwoord. Zij weten waar al onze medewerkers te bereiken zijn en kunnen wanneer nodig uw telefoongesprek direct doorschakelen met de juiste persoon. Of zij nemen de beslissing om van uw telefoongesprek een telefoonnotitie te maken, deze te bewaken en te checken op opvolging en beantwoorden door de juiste afdeling c.q. medewerker. Hiervoor gebruikt onze organisatie een professioneel klantenvolgsysteem genaamd SuperOffice. Dit is een webbased programma, waarbij op klantniveau de binnenkomende telefoongespreken, e-mailverkeer, agenda’s, planningen, actiepunten en opvolging worden verwerkt, bewaakt en gearchiveerd. Zie: www.superoffice.com. Ook kunt u ons bereiken via ons algemene e-mailadres: info@cleanperfect-amsterdam. Of via onze fax met faxnummer: 0842-110433

19. Zijn de genoemde bedragen exclusief BTW?

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

20. Is er een opzegtermijn voor de werkzaamheden?

Bij opzegging dienen beide partijen een termijn van twee maanden in acht te nemen. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden. De offerte wordt automatisch een voor beide partijen bindende overeenkomst zodra met de werkzaamheden wordt gestart en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. U hoeft dus geen aparte overeenkomst te tekenen.
';